Użyteczna wiedza

Nasi klienci oczekują wiedzy o stanie swojej gleby. Naturalnym, kolejnym krokiem, jest wykorzystanie tej wiedzy do przygotowania odpowiedniego plan nawożenia dla swoich upraw. Nasze doradztwo oparte jest na wiedzy o zasobności gleb oraz potrzeb konkretnych roślin.