Rośliny nie mogą czekać

Braki w zasobności gleby wymagają szybkiej reakcji. Każde opóźnienie w uzupełnieniu brakujących składników pokarmowych dla roślin może skutkować stratami w plonie. Dlatego cały proces – od pobrania próbki do otrzymania rekomendacji trwa tylko kilka dni!