Dokładność ma znaczenie

Aby właściwie określić zasobność gleby w poszczególne składniki pokarmowe, niezbędne jest właściwe pobranie próbek gleby.

Na jedną próbkę składa się co najmniej 15 próbek pierwotnych pobranych z powierzchni 2 hektarów. Głębokość pobrania próbek zależy od stosowanej agrotechniki i wynosi od 15 do 35 cm (dla makro i mikroelementów) oraz nawet do 90 cm (dla azotu).